icon-down icon-up icon-right icon-sub-right icon-left icon-search icon-filter icon-scan icon-arrow-right icon-circle-right icon-home icon-love icon-hamburger icon-profile icon-bag icon-missing icon-plus icon-arrow-left icon-grid icon-grid-column icon-star-fill icon-star icon-share icon-close icon-package icon-credit-card icon-safe icon-calendar icon-social-instagram icon-social-facebook icon-social-youtube icon-facebook icon-google icon-thermometer icon-mail icon-sun icon-diamond icon-tea icon-leaf icon-feather icon-discount icon-price icon-umbrella icon-drop icon-moon-stars icon-moon icon-time icon-like icon-like-fill icon-loader icon-warning icon-check icon-preparing icon-truck icon-box icon-eye icon-eye-off icon-date icon-phone icon-stats icon-delete icon-cookie icon-credit icon-card icon-more
Üyelik Sözleşmesi

YASAL UYARI

18 yaşından küçükler Üyelik Sözleşmesi yapamazlar. ÜYE, iş bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşını doldurmuş olduğunu da teyit, beyan ve taahhüt etmiş olur.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. MADDE: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TANIMLAR

1.1. www.kayra.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten, ticari merkezi EHLIBEYT MAH. TEKSTILCILER CAD. NO: 12 IÇ KAPI NO: 1 ÇANKAYA/ ANKARA adresinde bulunan SARAH KONFEKSIYON INSAAT TEKSTIL GIDA MOBILYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ; İş bu Sözleşme kapsamında ŞİRKET olarak anılacaktır.
1.2. www.kayra.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı; İş bu Sözleşme kapsamında ÜYE olarak anılacaktır.
1.3. www.kayra.com; İş bu Sözleşme kapsamında SİTE olarak anılacaktır.

2. MADDE: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu Üyelik Sözleşmesi’ nin konusu, www.kayra.com adlı internet sitesinde sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İş bu Üyelik Sözleşmesi’ nin akdedilmesi, tarafların www.kayra.com internet sitesine ilişkin Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

3. MADDE: SÖZLEŞME SÜRESİ

İş bu Sözleşme, ŞİRKET tarafından ÜYE’ nin üyeliğinin onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve sona erdiği yada feshedildiği tarihe kadar yürürlükte kalır.

4. MADDE: ÜYELİK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

4.1. İş bu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayan ÜYE, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’ ni okuyarak, bu hususta bilgi sahibi olduğunu elektronik ortamda teyit ederek iş bu Üyelik Sözleşmesi’ ni onayladığını beyan ve kabul etmiştir.
4.2. SİTE’ ye üye olunması, herhangi bir ücrete tabi değildir.
4.3. ÜYE, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu bilgilerinin ve yaş taahhüdünün, doğru ve eksiksiz olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal ŞİRKET’ e ileteceğini ve üyelik bilgilerini güncelleyeceğini; eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan bizzat sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
4.4. ÜYE, üyelik işlemlerinde başkaları tarafından kolayca tahmin edilemeyecek bir şifre belirleyeceğini, kullanıcı adı/şifre ve benzeri bilgileri başkaları ile paylaşmayacağını ve bu bilgilerin güvenliğinden bizzat sorumlu olduğunu; bu sebeple, kendisine ait üyelik hesabından gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’ i ileri süremeyeceğini; ayrıca bu durumlarda ŞİRKET’ in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.5. Üyelik hesabını kullanma hakkı bizzat ÜYE’ lere aittir. ÜYE’ nin, bir başka üyeye yada üyelere ait hesap bilgilerini kullanmak yada kendisine ait üyelik hesabını başkaca kişilere kullandırmak hakkı yoktur. Aksi durumun tespiti halinde ÜYE, ŞİRKET’ in üyeliğini tek taraflı olarak askıya almak, sona erdirmek ve/veya iptal etmek hakları bulunduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Ayrıca bu sebeple doğacak zararlardan da iş bu hükme aykırı hareket eden ÜYE sorumludur.
4.6. ŞİRKET, üyelik hak ve yükümlülüklerinin kime ait olduğu hususunda, belirsizlik ve ihtilaf oluşması durumunda, üyelik hesabı kullanılarak ŞİRKET’ e ödeme yapan en son kişinin üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek bu doğrultuda işlem yapmak hakkına sahiptir.
4.7. ŞİRKET, kullanıcılara daha etkileşimli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak ve/veya SİTE’ nin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik olmak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde; SİTE’ ye erişim için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresini, SİTE’ ye erişin tarih ve saat bilgilerini, erişim sağlanan sayfaları ve sair bilgiyi toplamak için SİTE’ de “çerez” ve benzeri izleme teknolojilerini gerekli gördüğü ölçüde kullanabilir; bu teknolojilerin kullanımını kısmen veya tamamen sona erdirebilir yada bunlarda değişiklik yapabilir.
4.8. ŞİRKET, ÜYE’ nin kişisel verilerinin güvenliği ve muhafazası için mevcut imkanlar dahlinde gereken tüm idari ve teknik önlemleri almakta ve uygulamaktadır. ŞİRKET, idari ve teknik önlemleri almak ve uygulamakla; ayrıca, Gizlilik Sözleşmesi nde yer alan hükümlere riayet etmekle birlikte, ÜYE’ ye, kaçınılması imkanı bulunmayan siber saldırı ve sair zararlı unsurların etkileri hususunda garanti vermemektedir. Ayrıca ŞİRKET, ÜYE’ ye siber güvenlik desteği sağlamamakta ve taahhüt de etmemektedir. Kendi işletim sisteminin, yazılım ve donanımlarının güvenliğini sağlamak, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve kullanmak ÜYE nin sorumluluğundadır.
4.9. ŞİRKET, dilediği zaman ve ÜYE’ nin onayını almak zorunda olmaksızın SİTE’ de satışa sunduğu ürünleri ve ürünlerin fiyatlarını değiştirebilir, kampanya uygulayabilir veya uygulanan kampanyaları kısmen veya tamamen kaldırabilir yada değiştirebilir; ayrıca SİTE’ de satışa sunduğu ürünlerin kargo masraflarını talep edebilir veya bunları talepten vazgeçebilir. Sipariş işlemi tamamlanan ürünler için bu hüküm uygulanmaz.
4.10. ŞİRKET, dilediği zaman ve ÜYE’ nin onayını almak zorunda olmaksızın SİTE’ nin içeriğini yada alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.
4.11. ŞİRKET, dilediği zaman ve ÜYE’ nin onayını almak zorunda olmaksızın SİTE’ de sunduğu hizmetlerin kapsam veya çeşitlerini değiştirebilir, bu hizmetleri kısmen veya tamamen durdurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.
4.12. ÜYE, SİTE’ yi Anayasa’ ya, mevcut yada sonradan yürürlüğe girecek yasal mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka uygun; gerçek ve tüzel kişilerin tüm haklarına, itibarlarına, maddi, manevi, kültürel, etnik, siyasi ve dini değerlerine saygılı ve ölçülü şekilde kullanmayı; SİTE’ yi mevcut yada sonradan yürürlüğe girecek yasal mevzuata, kişilik haklarına, telif haklarına aykırı şekilde kullanmamayı; SİTE’ yi hiçbir şartta ve surette herhangi bir ideolojiye yada görüşe yada etnik, dini yada siyasi kesime ait propaganda yada tanıtım yapmak amacıyla yada bu anlamda yorumlanabilecek herhangi bir amaçla yada yasa dışı faaliyetleri övecek yada teşvik edecek şekilde kullanmamayı; aksi takdirde bu sebeple doğacak tüm zarardan şahsen sorumlu olduğunu ve ŞİRKET’ in üyeliğini tek taraflı olarak askıya almak, sona erdirmek ve/veya iptal etmek hakları bulunduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
4.13. ÜYE, SİTE kullanımında hileli davranışlarda bulunmayacağını, SİTE güvenliğini, işlerliğini, erişimini doğrudan yada dolaylı şekilde tehlikeye sokabilecek her türlü iş ve işlemden uzak duracağını; SİTE yazılımlarını, kaynak kodlarını, bünyesindeki verileri elde etmeye yönelik faaliyetlerde bulunmayacağını; diğer ÜYE’ ler ve SİTE kullanıcılarının yazılımlarına ve/veya verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını; aksi takdirde bu sebeple doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olduğu gibi doğabilecek tüm zarardan da şahsen sorumlu olduğunu ve ŞİRKET’ in tüm zararlarını kendisinden talep edebileceğini ve ayrıca bu hallerde ŞİRKET’ in üyeliğini tek taraflı olarak askıya almak, sona erdirmek ve/veya iptal etmek hakları bulunduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
4.14. ÜYE’ nin SİTE de mevcut yada ileride eklenebilecek yorum, blog ve sair alanlarında yer alan yazıları, fikirleri, düşünceleri, yorumları ve görüşleri tamamen kendi kişisel görüşleri olup; hiçbir şartta ve surette ŞİRKET’ in yada SİTE’ nin fikrini, kanaatini yada görüşünü yansıtmamaktadır. ŞİRKET’ in yada SİTE’ nin, ÜYE’ nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE’ nin uğrayabileceği zararlardan doğayı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4.15. ÜYE, SİTE’ den, işbu sözleşme kapsamı dışında herhangi bir çıkar, menfaat ve/veya alacak temin etmeyeceğini; aksi takdirde bu sebeple doğacak tüm zarardan şahsen sorumlu olduğunu ve ŞİRKET’ in tüm zararlarını kendisinden talep edebileceğini ve ayrıca bu hallerde ŞİRKET’ in üyeliğini tek taraflı olarak askıya almak, sona erdirmek ve/veya iptal etmek hakları bulunduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
4.16. ÜYE, SİTE’ ye üye olurken kendi belirlediği “kullanıcı ismi” nin, ŞİRKET’ in ve üçüncü kişilerin telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesine; ayrıca, hukuka, Kanuna, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmamasına dikkat etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde ÜYE, ŞİRKET’ in “kullanıcı ismi” ni değiştirmesini talep etmek; ayrıca, üyeliğini tek taraflı olarak askıya almak, sona erdirmek ve/veya iptal etmek hakları bulunduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
4.17. SİTE’ de bulunan her türlü ürün, fotoğraf, görsel, marka, logo, işaret, tasarım, tanıtıcı unsur ile SİTE sunumu, içeriği, yazılımları, grafikleri, programları, linkleri, görselleri, iş bu sözleşme dahil olmak üzere tüm sözleşme ve metinlerinin ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tüm içeriğinin, Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm sınai ve fikri mülkiyeti ile bunlardan yararlanma ve bunları kullanım hakları ŞİRKET’ e aittir yada ŞİRKET’ e lisanslanmıştır. Bu sebeple bu hakları ihlal edecek davranışlarda bulunulamaz. SİTE’ de mevcut her türlü ürün, fotoğraf, görsel, marka, logo, işaret, tasarım, tanıtıcı unsur ile SİTE sunumu, içeriği, yazılımları, grafikleri, programları, linkleri, görselleri, iş bu sözleşme dahil olmak üzere tüm sözleşme ve metinleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bütün içeriği, hiçbir şekilde indirilemez (download edilemez) dağıtılamaz, iletilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve işlenemez. Bu kurala aykırı hareket edenlere karşı, Türkiye Cumhuriyeti mer’ i mevzuatı çerçevesinde gerekli yasal yollara başvurulur ve yargı süreci takip edilir. Ayrıca bu hallerde ŞİRKET’ in, bu sebeple ödemek durumunda kaldığı tüm ceza, tazminat ve sair tutarlar ile uğradığı tüm zararlarını, tüm yargılama giderleri ve vekalet ücretleriyle birlikte ÜYE’ den talep ve ÜYE’ ye rücu etmek hakkı vardır.

5. MADDE: SORUMLULUK

ÜYE’ nin yükümlülüklerine ve bunların ihlalinin sonuçlarına ilişkin olarak iş bu sözleşmenin diğer hükümlerinde yer alan düzenlemeler ve feshe ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla ÜYE’ nin, SİTE’ yi kullanırken iş bu sözleşmeyi yada mevzuatı ihlal etmesi durumunda doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE’ ye aittir. Bu sebeple zarar görmesi yada ödeme yapmak durumunda kalması halinde ŞİRKET, zararlarını ve ödediği tutarları ÜYE’ ye rücu etmek ve/veya ondan talep etmek haklarına sahiptir.

6. MADDE: MÜCBİR SEBEPLER

ŞİRKET’ in iş bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen yada tamamen yerine getirmesini engelleyici nitelikte olan aşağıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere;
a. Geçici yada daimi iletişim sorunları, teknik/yapısal problemler, altyapı/İnternet/erişim arızaları, internet bağlantısı arızaları, siber saldırı, kişilerin zarar verici eylemleri ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu durumlara benzer başkaca nedenler,
b. Doğal afetler
c. Kanuni grev, halk ayaklanmaları, kalkışmalar
d. Salgın hastalıklar
e. Kısmi veya genel seferberlik ve savaş ilanı
f. Terör eylemleri Halleri ve benzeri haller, iş bu sözleşme kapsamında Mücbir Sebep olarak kabul edilecektir. Bu hallerde ŞİRKET, iş bu sözleşmeyle üstlendiği yükümlülüklerini, mücbir sebep halleri ve bu hallerin doğurduğu etkileri tamamen ortadan kalkıncaya kadar, kısmen veya tamamen askıya alabilir, hangi aşamada bulunduğuna bakılmaksızın SİTE’ de verdiği hizmetlerini durdurabilir, SİTE’ de henüz tamamlanmamış işlemleri iptal edebilir yada SİTE erişimini geçici yada devamlı surette kapatabilir. ÜYE, bu sebeplerle ŞİRKET’ den her ne nam altında olursa olsun hiçbir ödeme, ceza, tazminat ve sair alacak talep edemez.

7. MADDE: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ve FESHİ

7.1. ÜYE, iş bu sözleşmeyi, son verdiği sipariş üzerinden 60 gün geçmiş olmak kaydıyla, üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebini ileterek, hiçbir sebep göstermeksizin feshetmek ve üyeliğini fesih bildirimi tarihi itibariyle sona erdirmek hakkına sahiptir. Üyeliğin, bu şekilde feshi durumunda ÜYE için üyeliği nedeniyle sağlanan hak ve ayrıcalıklar, fesih tarihi itibariyle ortadan kalkar. Farklı bir e-posta adresi üzerinden yapılan üyeliğin feshi bildirimi ile üyelik sona erdirilemez.
7.2. ÜYE’ nin iş bu sözleşmede doğan yükümlülüklerinden birini yada birkaçını, kısmen veya tamamen ihlal etmesi halinde ŞİRKET, süre verilmesine yada hüküm kurulmasına gerek kalmaksızın iş bu sözleşmeyi derhal feshetmek, ÜYE’ nin üyeliğini iptal etmek ve varsa, fesih tarihinden itibaren ÜYE’ ye sunduğu hak ve ayrıcalıkları kaldırmak hakkına sahiptir. ÜYE, ŞİRKET’ ten bu sebeple hiçbir hal veya tazminat talep edemez. ŞİRKET’ in iş bu fesih hakkını kullanması, ÜYE’ nin davranışları nedeniyle uğradığı zararı talep hakkını ortadan kaldırmaz.
7.3. ŞİRKET, gerekli gördüğünde, sözleşmenin her aşamasında, hiçbir sebep bildirmek zorunda olmaksızın iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahiptir. ÜYE, iş bu sözleşmeye onay vermekle ŞİRKET’ in bu hakkını kabul etmiştir.
7.4. SİTE’ nin herhangi bir nedenle ve daimi surette erişime kapanması halinde iş bu sözleşme de kendiliğinden sona erer.

8. MADDE: SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

ŞİRKET, dilediği zaman iş bu Üyelik Sözleşmesi hükümlerinde tek taraflı değişiklik yada güncelleme yapmak hakkına sahiptir. ŞİRKET’ in bu şekilde tek taraflı olarak yapacağı değişiklik ve güncellemeler, değişen yada güncellenen Üyelik Sözleşmesinin SİTE’ de yayınlandığı andan itibaren geçerli olur. ÜYE, sözleşme değişikliklerini SİTE üzerinden düzenli şekilde takip edeceğini ve bunun kendi sorumluluğunda olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. İş bu Üyelik Sözleşmesi, ÜYE’ nin tek taraflı irade beyanı ile değiştirilemez.

9. MADDE: DEVİR YASAĞI

ÜYE’ nin, iş bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devretmek hakkı yoktur. Aksine yapılan anlaşma ve sözleşmeler ŞİRKET’ i bağlamaz.

10. MADDE: BİLDİRİMLER

Taraflar, bildirdikleri adreslerinin, kanunen geçerli ve tebligata elverişli adresleri olduğunu; bu adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri bir hafta içerisinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde mevcut adreslerine yapılacak bildirimlerin, ihbarların, ihtarların ve tebligatların geçerli bir bildirim, ihtar, ihbar ve tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını; İş bu sözleşme kapsamında yapılacak her türlü ihtar, ihbar ve bildirimlerin tarafların elektronik adreslerine ve her türlü iletişim aracıyla da yapılabileceğini karşılıklı olarak beyan ve kabul etmişlerdir.

11. MADDE: SÖZLEŞMENİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

İş bu Sözleşmenin bir yada daha fazla hükmünün, sözleşmenin meydana gelmesi esnasında yada sonrasında, herhangi bir nedenle Kanuna aykırı, geçersiz veya icra edilemez olması yada sonradan bu hale gelmesi, Sözleşme’ nin diğer hükümlerinin geçerliliğini ve bağlayıcılığını etkilemez.

12. MADDE: HAKLARIN SAKLI TUTULMASI

İş bu sözleşme ile düzenlenen herhangi bir hakkın taraflarca derhal kullanılmaması; haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanamaz.

13. MADDE: SÖZLEŞMENİN DİLİ ve UYGULANACAK HUKUK

Sözleşmenin dili TÜRKÇE’ dir. İş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır ve Ankara İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri yetkilidir.

14. MADDE: DİĞER HÜKÜMLER

İş bu sözleşme, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ve elektronik iletişim araçlarıyla yapılmıştır.